Kan alla mina enheter flyga med mig även om de har anpassade litiumjonbatteripaket?

Kan alla mina enheter flyga med mig även om de har anpassade litiumjonbatteripaket?

Vi vet att tillverkare av litiumbatterier har säkerhetsprotokoll för sina produkter och vill transportera dig, de vill att dessa ska följas hela tiden.

Det är känt att en Tillverkare av litiumbatteripaket har en båt som sin huvudsakliga transport, eftersom satserna på Anpassade litiumbatteripaket kan ha en procentuell risk för brand, vilket kan orsaka en mycket större olycka vid transport som ett flygplan.

Och inte bara detta utan också för att en Leverantör av litiumbatteripaket att skicka satser av dess Anpassade litiumbatteripaketmåste den säkerställa att de viktigaste säkerhetsbestämmelserna uppfylls, för att hålla materialet inom säkra standarder och att detta inte kan orsaka negativa reaktioner.

Anpassat litiumjonbatteripaket 10Tillverkare har inte bara behov av att transportera denna utrustning, utan slutanvändare har också befunnit sig i situationer som kräver att mer än ett litiumbatteri tas med sig.

Men inte bara a Tillverkare av litiumbatteripaket kanske kan transportera anpassade litiumbatteripaket, eftersom det inte bör glömmas att i slutändan når dessa batterier händerna på vanliga medborgare som har anskaffat en eller flera enheter av denna typ.

Dessa medborgare har också behovet av att resa, många gånger i ett flygplan, och de måste också ta med sig all elektronisk utrustning de har, så de måste ladda dem på flygplanet.

Det finns vissa säkerhetsbestämmelser som gör det möjligt för passagerare att transportera sin utrustning utan att utgöra ett hot mot flyg- och passagerarsäkerheten.

Lyckligtvis för dem finns det vissa säkerhetsbestämmelser som är lite flexibla, som gör att du kan hålla sällskap med din elektroniska utrustning utan att detta anses vara ett klagomål eller ett hot mot flygplanets säkerhet.

Många kommersiella flygningar har upprättat strikta säkerhetsprotokoll, som fastställer vissa standarder där åtkomst till viss elektronisk utrustning är tillåten, förutsatt att de kan uppfylla de fastställda ombordstigningsreglerna.

Det finns en huvudrestriktion för att kunna sätta lite elektronisk utrustning ombord, de som överskrider gränsen kommer inte att kunna resa på planet.

Även om dessa föreskrifter i början var ganska lätta att tillämpa (eftersom det fanns en begränsad mängd utrustning med litiumbatterier), har de numera varit tvungna att uppdateras och garanteras att de följs, för vi kan se att dessa batterier inte bara driver telefoner eller surfplattor, men också transportutrustning som skridskor eller svävbrädor, och dessa överstiger vad som finns i föreskrifterna.

Den huvudsakliga begränsningen i reglerna för bagage på flygplan indikerar att utrustning som överstiger laster på 100 Wh (watt per timme) inte kan lastas på planet eftersom det skulle utgöra en risk för passagerare och besättning.

Anpassat litiumjonbatteripaket 5

Anpassat litiumjonbatteripaket 5

Men enklare utrustning med en belastning på mindre än 100 Wh kan resa utan problem, och den här listan innehåller vanligtvis: mobiltelefoner, surfplattor, vissa bärbara datorer och annan utrustning som är tillbehör som kompletterar många av elementen. ovan nämnda. Du kan också resa med batterier som laddar andra batterier, förutsatt att de inte överskrider gränsen.

För mer om anpassat litiumjonbatteripaket, kan du besöka JB Battery på https://www.lithiumbatterychina.com

Dela det här inlägget


en English
X