Behöver du en speciell laddare för anpassade litiumjonbatteripaket?

Behöver du en speciell laddare för anpassade litiumjonbatteripaket?

Behöver du en speciell laddare för anpassade litiumjonbatteripaket?
Många överväger laddningsprocessen litiumjonbatterier att vara väldigt komplicerad och förvirrande. Detta beror på att de inte faktiskt känner till rätt laddare som kan användas. Så enkelt som det här låter är det mycket viktigt att använda en idealisk laddare för ditt li-ion-batteri. Underlåtenhet att göra detta kan leda till några problem som du aldrig föreställde dig i första hand. Exempelvis kanske batteriet inte laddas ordentligt. I värsta fall kan det inte ens laddas som förväntat. Det finns vissa fall då batterierna har skadats på grund av felaktiga laddare.

Anpassat litiumjonbatteripaket 15

Anpassat litiumjonbatteripaket 15

Här är lösningen på en sådan mardröm
Är du förvirrad över vilken laddare som ska användas för ett litiumjonbatteri? Vet du att om du inte använder rätt laddare kan detta batteri utsättas för många faror? Det som är bra är att det inte finns något behov av att pröva hjärnan. Detta inlägg kommer att avslöja de bästa fakta om du behöver en speciell laddare för litiumbatterier eller inte. Detaljerna i det här inlägget hjälper dig definitivt att fatta rätt beslut när det gäller att använda rätt laddare utan några gissningar.

Vad du behöver veta
Innan du pratar om huruvida ditt litiumbatteri behöver en speciell laddare eller inte, är det viktigt att förstå att ett sådant batteri inte kan laddas direkt från spänningskällan. Det finns konsekvenser för denna åtgärd. Till exempel när litiumjonbatterier får flyta runt 4.2 v, så kan de börja misslyckas. När detta händer kan de börja tömma gas på ett våldsamt sätt som kan orsaka skador. Det är därför du måste vara mycket försiktig med hur ett litiumjonbatteri laddas. Din och familjemedlemmarnas säkerhet står på spel.

Det är sant att du behöver en speciell laddare för att säkerställa att ett litiumjonbatteri förblir i mycket god form. Faktum är att det krävs speciella laddare för att ladda dem korrekt. Med korrekt laddning kan de till exempel fungera optimalt som förväntat. Dessutom har de en längre livslängd när de laddas korrekt.

De flesta människor gör misstaget att de antar att li-ion-batterier kan bytas i en fast eller inbyggd procedur. Med andra ord är det enkelt att ladda dem. Detta är inte sant på något sätt. Litiumbatterier har byggts så att de kräver speciella laddare för optimal prestanda.

Så här laddar du ditt litiumjonbatteri
Det är möjligt att köpa en fristående laddare för att ladda ditt litiumjonbatteri. I det här fallet måste du överväga laddaren med avseende på om den har konstruerats speciellt för ditt batteri. Det har upptäckts att det är enkelt att ladda ett litiumjonbatteri. Men där de flesta tycker att det är utmanande är säkerheten. Det är också möjligt att bygga din egen speciella laddarkrets. I det här fallet måste du köpa en egen IC-hantering.

Den enda gången du får använda en laddare är när en sådan har utformats eller byggts på ett sätt som gör det möjligt att upptäcka batterikemi. Det vill säga en sådan laddare kan upptäcka om ditt batteri är li-jon, nickelmetallhydrid eller nickelkadmium. Det kan också hjälpa när du använder en laddare med timer.

Du kan antingen välja att använda en snabb eller långsam laddare. För det förra kan sådant batteri laddas på 2-3 timmar. Det kommer dock att kräva fler timmar när laddaren är långsam. Dessutom är deras laddare huvudsakligen baserade på konstant ström / konstant spänning (även känd som CV / CC) i förhållande till laddningsalgoritmer. Genom dem kommer strömmen att vara begränsad eller begränsad till en viss mängd baserat på spänningsnivå. Till exempel när batteriet når full laddning kommer strömmen att släppas.

Med ett system som detta är snabb laddning möjlig utan att behöva utsätta ett sådant litiumjonbatteri för risk för överladdning. Slutsatsen är att du måste få en laddare som en gång fulladdat har kapacitet att hålla spänningen på cirka 13.3-13.4v. En laddare av den här typen hjälper ditt li-ion-batteri att hålla så länge som möjligt.

Försiktighetsåtgärder vid laddning
Följande tips hjälper dig att få rätt laddare till din litium jon batteri.

Laddningsström
När det gäller litiumjonbatterier är laddningsströmmen begränsad. Med andra ord fortsätter laddningsprocessen utan att sakta ner. Du måste skaffa en laddare som kan hjälpa en sådan process att ske om och om igen. Till exempel, precis som sagt ovan, kommer spänningen att sjunka när batteriet närmar sig 100% (fulladdat status).

Laddningstemperatur
Det är sant att det finns olika typer av laddare för li-ion-batterier. Men något är alltid vanligt bland dem. Detta är det faktum att deras laddningspåverkan kan påverkas av temperaturen. Se till att laddningstemperaturen övervakas ordentligt. Undvik att ladda batteriet när temperaturen läser 00C. Detsamma kan också sägas när sådan överstiger 450C.

Rumstemperaturen ska alltid ligga mellan de två ovan nämnda nivåerna för bästa resultat. Vidare kan rätt temperatur också hjälpa en sådan smet att hålla i det förväntade antalet år.

urladdningsström
Detta är mycket viktigt och bör inte ignoreras på något sätt. Utan skydd som erbjuds för urladdningsström kan explosion och andra faror som kan leda till personskador och dödsfall uppstå. Det är viktigt att notera att li-ion-batterier har byggts för att ha effektiv laddnings- / urladdningshantering. Lita dock inte på detta eftersom något kan gå fel. Se till att du inte överskrider laddningskapaciteten eftersom det kan medföra några långsiktiga konsekvenser.

Anpassat litiumjonbatteripaket 4

Anpassat litiumjonbatteripaket 4

Slutsats
Efter att ha sett ovanstående är det uppenbart att två viktiga faktorer är inblandade när det gäller ämnet för vilken speciell laddare du ska använda för att ladda ditt litiumjonbatteri. Dessa använder rätt batteri och ser till att du har tagit försiktighetsåtgärderna i allvarliga överväganden som förklarats.

För mer om anpassat litiumjonbatteripaket kan du besöka Kina anpassade litiumjonbatteritillverkare JB-batteri vid https://www.lithimbatterychina.com

Dela det här inlägget


en English
X