Tips om säker förvaring av anpassade litiumjonbatterier för golfbilar

Tips om säker förvaring av anpassade litiumjonbatterier för golfbilar

Tips om säker förvaring av anpassade litiumjonbatterier för golfbilar
Korrekt lagring är en stor del av att maximera batteriets effektivitet och prestanda, vare sig det är de traditionella blysyra eller de allmänt använda litiumjonformuleringarna.

Litiumjonbatterier har blivit det föredragna elalternativet idag för mindre elfordon, elverktyg och elektriska apparater som smartphones och bärbara datorer. Även om de är mer stabila kemiskt och termiskt jämfört med andra batterikemikalier, följer du några lagringstips som förlänger deras livslängd och förhindrar eventuella felaktiga incidenter.

Anpassat litiumjonbatteripaket 20

Anpassat litiumjonbatteripaket 20

Håll rätt rumstemperatur
Att skapa en säker batterilagringsmiljö börjar med korrekt temperaturreglering.

Huruvida litiumjonbatteri används eller sitter i tomgång bör den inte utsättas för extrema temperaturer. Detta inkluderar hög värme och låga temperaturer.

Förvara batteriet på en skyddad plats, borta från het sol eller en värmekälla. Detta gäller särskilt för litiumjon-golfbatterier som omedvetet kan parkeras i solen. Batteriöverhettning är allvarligt skadligt eftersom det förkortar batteriets livslängd, kan brinna eller explodera eller kan fungera dåligt. Högre temperaturer påskyndar också självurladdningen.

Rumstemperatur är den perfekta temperaturen för förvaring av ett litiumjonbatteri. Det bästa rådet skulle dock vara att läsa produktetiketterna för korrekta förvaringsinstruktioner. Större lagringsanläggningar måste överväga sätt för temperaturkontroll. Det bör vara ett väl ventilerat område.

Undvik att ladda batteriet vid mycket låga temperaturer.

Batteriladdningsstatus
Skräddarsydda leverantörer av litiumjonbatteripaket rekommenderar ofta att du förvarar ett batteri med 100% laddning eller utan laddning.

Litiumjonbatterier tenderar att självladdas över tiden, cirka 3% -5% per månad. Därför kan förvaring av ett batteri utan laddning orsaka total uttömning av strömmen. Ett helt urladdat batteri kan bli uppladdningsbart och helt värdelöst.

En partiell urladdning, 50% till 80% laddning är en valfri batteriladdningsstatus för lagring. Man måste också ladda batteriet då och då för att förhindra att det sjunker under avstängningsspänningen. Beroende på din batteridesign bör du dock samtidigt låta batteriet laddas ur helt efter ett visst antal laddningscykler.

Av säkerhetsskäl undvik att ladda ett batteri som har lagrats i helt urladdat tillstånd länge.

Snabba laddningar är mycket praktiska när du behöver en snabb uppstart. Men frekvent användning måste undvikas eftersom det förkortar batteriets livslängd.

Batteriets fysiska tillstånd
Speciellt för långvarig lagring är det viktigt att undersöka batteriets struktur regelbundet. Batteriet ska kasseras ordentligt om:

❏ Du märker vätskeläckage
❏ Batteriet sväller
❏ Batteriet avger en konstig lukt
❏ Det finns någon missfärgning

Hantera inte batteriet så att det inte slår eller sparkar eller lägg tungt på det.

Anpassat litiumjonbatteripaket 3

Anpassat litiumjonbatteripaket 3

Håll dig borta från vatten
Litiumjonbatterier måste förvaras på en sval, torr plats. Eventuell fukt kan orsaka att batterierna rostar eller korroderar.

❏ Lägg inte batteriet i vatten.
❏ Se till att batteriet inte blir blött.

Att hantera batterier är en allvarlig affär på grund av deras lättantändliga karaktär. Därför måste de hanteras med försiktighet.

Du måste se till att batterivätskor inte kommer i kontakt med kroppen, särskilt inte ögonen. Tvätta händerna omedelbart.

Dela det här inlägget


en English
X