Vad är energilagringssystem för högspänningsbatterier och energilagringssystem för högspänningsbatterier i hemmet

Vad är energilagringssystem för högspänningsbatterier och energilagringssystem för högspänningsbatterier i hemmet

Vad är energilagringssystem för högspänningsbatterier och energilagringssystem för högspänningsbatterier i hemmet

Batterisystem är en viktig del av energilagringssystem i hemmet. De har blivit mycket viktiga, särskilt för förnybara energisystem eller solceller. Dessa system tillåter energilagring. Denna energi kan användas i fall då det inte finns någon sol. De ger dig också möjlighet att köpa energi direkt från nätet och sedan lagra den vid den tidpunkt då kWh är som lägst. Problemet ligger i att välja det bästa batteriet för ett energilagringssystem för hem eftersom det finns många alternativ på marknaden.

Tillverkare av 24 volt litiumjonbatterier för gaffeltruckar

Tillverkare av 24 volt litiumjonbatterier för gaffeltruckar

De mest populära batterierna för solsystem är antingen låg- eller högspänningsalternativen. Det finns dock vissa skillnader mellan högspänningsbatterier och lågspänningsalternativ som kan hjälpa dig att avgöra vilken som är bäst för dig.

Spänning
Spänning kan också kallas elektriskt tryck eller elektrisk potentialskillnad. Detta är laddningsskillnaden mellan två punkter inom ett elektriskt fält. När energiskillnaden mellan de två pintarna är stor, blir spänningen också stor. Därför mäts spänningen i termer av volt.

Mer elektricitet flödar till en enhet när högre spänningar används. Men för elektroniska enheter är designen att fungera inom vissa spänningar. När det är för hög spänning kan kretsar lätt skadas. När spänningen är för låg sänks prestandan.

HV-system
Litiumjonbatterier är mycket populära idag. I UPS eller oavbruten strömförsörjning och solenergilagringssystem, högspänningsbatterier rekommenderas starkt.
Högspänningssystem är vanligtvis batterisystem där spänningen är lika med eller högre än 96V. Batterisystemen kan vara i seriekopplade för att få den spänning som behövs. Vanligtvis är en 192v 50Ah 1P60S. I det här fallet är 60 celler anslutna. Cellanslutningen, i detta fall, är baserad på 50Ah encellskapacitet.

Varför högspänningsbatterisystem rekommenderas
För batterilagringssystem för hemmabruk rekommenderas högspänningsbatterisystem. Detta för att säkerställa att växelriktarens maximala uteffekt kan uppnås. Men i många energilagringstillämpningar kan kraftsystemets uteffekt vara ganska hög i kraftkapacitet. I ett sådant fall är det bästa batteriet det använder HV Lithium-batterisystemet för att sänka urladdningsströmmen.
Inverters DC-spänning och solpaneler har ökat i kraft. På grund av detta har nuvarande PV-paneler tillgängliga mainstream ökat från 300 till 600 och ännu högre.

Högspänningssystem i hemlagring är viktiga och kan användas efter för den ökande effekten av DC-växelriktarspänning och solcellspaneler. Denna ström har ökat till 600 w, vilket ibland kan vara ännu mer. Växelriktare har kunnat uppnå 1500V. Så högspänningsbatterier är vägen att gå för det växande solfältet.

På JB Battery är vi dedikerade till att erbjuda dig de mest överlägsna lösningarna och se till att dina batterier skapas på ett sätt som matchar applikationer. Vi har funnits i över ett decennium, och under den här tiden har vi engagerat oss i forskning och utveckling av några av de mest överlägsna batterilösningarna på marknaden.

elektriska bilbatteritillverkare

elektriska bilbatteritillverkare

För mer om vad är högspänningsbatteri energilagringssystem och högspänningsbatteri i hemmet energilagringssystem, kan du besöka JB Battery China på https://www.lifepo4golfcartbattery.com/what-is-a-high-voltage-battery-and-which-cell-and-battery-pack-has-the-most-voltage-for-energy-storage-system/ för mer info.

Dela det här inlägget


en English
X