แท็ก - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้จีน 24v 3ah

ส่วนประกอบการทำงานที่ใช้ในการผลิตชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรอบลึก 24v ของจีนและอื่น ๆ

ส่วนประกอบการทำงานที่ใช้ในการผลิตชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรอบลึกของจีน 24v และอื่นๆ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประกอบด้วยส่วนประกอบที่ใช้งานได้สามส่วน เหล่านี้คืออิเล็กโทรดลบและขั้วบวกและอิเล็กโทรไลต์ โดยปกติ อิเล็กโทรดลบของเซลล์ทั่วไปจะผลิตคาร์บอน ในขณะที่อิเล็กโทรดบวกคือเมทัลออกไซด์ อิเล็กโทรไลต์ [... ]

en English
X