Tag - pin lớn hơn có nghĩa là nhiều năng lượng hơn

Pin lớn hơn có nhiều điện áp hơn không?

Pin lớn hơn có nghĩa là nhiều năng lượng hơn Khi bạn có pin lớn hơn, bạn mong đợi chúng có nhiều điện áp hơn. Mặc dù điều này là đúng, nhưng tất cả phụ thuộc vào loại pin được đề cập và điện áp của từng tế bào. Bạn có thể thay đổi tổng dòng điện và điện áp từ một vài loại pin. Điều này có thể đạt được […]

en English
X