Litiumjonbatteri för energilagring i allmän skala

Litiumbatteripaket för energilagring i allmän skala


Framtiden för energilagring

Det finns en obestridlig ökning av vikten av energilagring med förväntad exponentiell tillväxt under de kommande fem åren. Fördelarna med ESS är enorma. De kan jämna ut leveransen av variabla eller intermittenta resurser som vind och sol genom att lagra överskottsenergi när vinden blåser och solen skiner och leverera den senare när det behövs som mest. De kan tillhandahålla reservkraft vid störningar. I slutändan förbättrar ESS tillförlitlighet och motståndskraft, hjälper till att integrera generationskällor och hjälper till att minska miljöpåverkan.

Batterilagringssystem i nyttoskala kommer att spela en nyckelroll för att underlätta nästa steg i energiomställningen genom att möjliggöra större andelar av VRE.

För systemoperatörer kan batterilagringssystem tillhandahålla nättjänster som frekvenssvar, regleringsreserver och ramphastighetskontroll. Det kan också skjuta upp investeringar i toppproduktion och nätförstärkningar. Batterilagringssystem i nyttoskala kan möjliggöra större penetration av variabel förnybar energi i nätet genom att lagra överskottsproduktionen och genom att stärka produktionen av förnybar energi.

Vidare, särskilt när de paras ihop med förnybara generatorer, hjälper batterier till att tillhandahålla pålitlig och billigare el i isolerade nät och till samhällen utanför nätet, som annars är beroende av dyr importerad diesel för elproduktion.

Efterfrågan ökar

Den växande andelen VRE-källor, såsom sol och vind, kräver ett mer flexibelt energisystem för att säkerställa att VRE-källorna integreras på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

Batterilagringssystem dyker upp som en av de potentiella lösningarna för att öka systemets flexibilitet, på grund av deras unika förmåga att snabbt absorbera, hålla och sedan återinjicera elektricitet. Enligt Energy Storage Association of North America särskiljs marknadsapplikationer vanligtvis som: framför mätaren (FTM) eller bakom mätaren (BTM). FTM-batterier är anslutna till distributions- eller överföringsnät eller i anslutning till en produktionstillgång.

De tillhandahåller applikationer som krävs av systemoperatörer, såsom tilläggstjänster eller nätbelastningsavlastning. BTM-batterier är sammankopplade bakom elmätaren för kommersiella, industriella eller privata kunder, främst i syfte att spara elräkningar genom efterfrågestyrning (ESA, 2018). Detta kort fokuserar på hur stationära batterilagringssystem i allmännyttiga skala – även kallade front-of-themeter, storskaliga eller nätskaliga batterilagring – kan hjälpa till att effektivt integrera VRE-källor i kraftsystemet och öka deras andel av energin blanda.

Till skillnad från konventionella lagringssystem, såsom pumpad hydrolagring, har batterier fördelen av geografisk flexibilitet och storleksflexibilitet och kan därför placeras närmare den plats där den extra flexibiliteten behövs och kan lätt skalas. Utbyggnad av pumpat vattenlager kräver å andra sidan specifika geologiska förhållanden (dvs. berg och vatten). Batterilagringssystem i nyttoskala har en typisk lagringskapacitet som sträcker sig från cirka några megawattimmar (MWh) till hundratals MWh.

Olika batterilagringsteknologier, såsom litiumjon (Li-ion), natriumsvavel- och blysyrabatterier, kan användas för nättillämpningar. Men under de senaste åren har det mesta av marknadstillväxten setts inom Li-ion-batterier. Den ökande andelen Liion-teknik i storskalig batterilagring, i motsats till andra batteriteknologier, och de årliga kapacitetstillskotten för stationär batterilagring. Under 2017 stod Li-ion för nästan 90 % av storskaliga batterilagringstillskott (IEA, 2018).

Utility-scale batterilagringssystem distribueras mestadels i Australien, Tyskland, Japan, Storbritannien, USA och andra europeiska länder. Bortsett från dessa länder har flera öar och samhällen utanför nätet investerat i storskalig batterilagring för att balansera nätet och lagra överskott av förnybar energi. Utbyggnaden av energilagring på framväxande marknader förväntas öka med över 40 % från år till år fram till 2025, vilket resulterar i cirka 80 GW ny lagringskapacitet (IFC, 2017).

JB BATTERY Utility-Scale Energy Storage är här igen när ledande industriutövare delar med sig av sina strategier och erfarenheter av att designa och konstruera energilagring för att utnyttja förnybar energi samtidigt som de uppnår dekarboniserings- och hållbarhetsmål. Förstå dessutom det verkliga värdet av ett hybridlagringssystem och hitta den perfekta balansen för att möta dina kapacitetskrav!

Med framväxten och det växande beroendet av förnybara energikällor som kärnadministratörer av energi och elektricitet, överbelastade av snabba koldioxidutsläppande energisystem och sjunkande kostnader för vind-, sol- och icke-vattenkraftsteknik, är loppet igång som elverksspanare för hållbar storskalig lagring av energi. och till låg kostnad. Som sagt, många utmaningar finns fortfarande som inkluderar de tekniska, ingenjörskonst, planering, underhåll, implementering, kommersialisering och projektledningsaspekter av energilagring i allmännytta.

Kontakta oss, skapa ett exklusivt tillfälle att njuta av de mest omtalade tekniska och kommersiella ramverken som stödjer stigande energibehov, samtidigt som du utökar dina förnybara lagringsmöjligheter genom exklusiva delningssessioner och industriintelligens i framväxande teknologier för hållbarhetsplanering.

Genom att använda JB BATTERY-teknologier skiljer TROES sig från andra energilagringsleverantörer genom att möjliggöra stora projekt med säkra, kostnadseffektiva och anpassningsbara produkter och lösningar för energilagring av batterier. Vi erbjuder högkvalitativa energilösningar till lägsta priser. I genomsnitt kostar solenergi 30 % mindre än traditionell energi. Med JB BATTERY finns det inga förskottskostnader, så du kan se dina besparingar på dag ett!

en English
X